Alternativní možnosti extrakce

Izolace specifických látek z olejnatých semen, koření, chmele a jiných přírodních surovin se také provádí klasickou extrakcí nízkovroucími organickými rozpouštědly jako jsou methanol, ethanol, ethylacetát, dichlormethan a další.
V potravinářském a farmaceutickém průmyslu musí ale extrakční činidlo vždy splňovat určité podmínky, které jsou v jednotlivých státech rozdílné. Obecnými požadavky pak bývají:

- vysoká čistota
- chemická stabilita
- inertnost

- nejedovatost
- nízký bod varu

Superkritický oxid uhličitý tyto podmínky splňuje dokonale, na rozdíl od klasické extrakce organickými rozpouštědly, u které v produktu vždy zůstávají zbytky zdraví škodlivého extrakčního činidla.

 

Jiné alternativní možnosti získávání substance

Kromě extrakce (ať už klasické či superkritické) se některé námi produkované oleje dají získávat také lisováním za studena. V porovnání s lisováním za studena pak superkritická extrakce obecně vykazuje následující klady a zápory:

Klady superkritické extrakce v porovnání s lisováním za studena:
- Superkritická extrakce dosahuje vyšší čistoty extraktů – především zbavuje extrakt případných těžkých kovů obsažených v surovině a části při pěstování suroviny běžně užívaných herbicidů a pesticidů. Extrakt tyto látky neobsahuje, protože nejsou v CO2 rozpustné (viz. rozpustnost v CO2), zatímco při lisování za studena jejich separaci nelze zabezpečit.
- Superkritická extrakce probíhá při nižších a stabilních teplotách, což je žádoucí např. při získávání mastných kyselin, které se za vysokých teplot ničí a mohou se dokonce i přeměnit na škodlivé látky. Superkritická extrakce probíhá většinou při teplotách do 50 °C, zatímco u lisování za studena lze dosáhnout nízké teploty pouze v počáteční fázi lisování – poté se teploty vlivem tření a tlaku výrazně zvyšují.

Zápory superkritické extrakce v porovnání s lisováním za studena:
Cena extraktu získaného superkritickou extrakcí je zpravidla z důvodu drahé technologie vyšší.
- V některých případech může být extrakt při superkritické extrakci zbaven žádoucích látek, protože ty nejsou v CO2 rozpustné (viz. rozpustnost v CO2), zatímco lisováním k jejich separaci nedochází.

   
 
 
Copyright © 2010 Flavekotrade s.r.o. | Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2