Proces extrakce ve společnosti FLAVEKO Trade

Kapalný oxid uhličitý z provozního zásobníku (zas) vstupuje do dochlazovače, kde se jeho teplota sníží o 2-5 °C a následně je čerpadlem stlačen na pracovní tlak (max. 30 MPa).

 Ve výměníku (vym) se poté ohřeje na pracovní teplotu 35-65 °C. Na výstupu z výměníku je oxid uhličitý v superkritickém stavu, ve kterém prochází extraktory Ext1, Ext2, Ext3 (lze pracovat s jedním až třemi extraktory zapojenými v sérii). CO2 nasycený extraktem následně vstupuje přes expanzní ventily EV1 a EV2 do separátorů Sep1 a Sep2, kde následkem poklesu tlaku dochází k separaci produktu. Přes expanzní ventil EV3 vstupuje plynný CO2 zbavený extraktu do kondenzátoru a následně zkapalněný zpět do zásobníku. Tím je uzavřen celý cyklus a CO2 je pak znovu čerpadlem stlačen a veden do dalšího extrakčního oběhu.

   
 
 
Copyright © 2010 Flavekotrade s.r.o. | Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2