Zakázková extrakce

Při zakázkové extrakci standardně od zákazníka nejdříve vyžadujeme vzorek materiálu, který chce extrahovat. Extrakci pak testujeme na naší laboratorní extrakční jednotce, kde zjistíme optimální dobu, tlak a teplotu vhodnou pro extrakci daného materiálu. Dále jsme schopni na základě tohoto výzkumu stanovit poměrně přesnou výtěžnost extraktu z dodaného materiálu (získáváme kolem 95% přítomné substance) a stanovit cenu za extrakci.

Po dohodě necháváme následně ještě  zpracovat chemickou analýzu a mikrobiologický rozbor, které spolu s extraktem vzorku odesíláme zpět zákazníkovi k jeho posouzení a rozhodnutí se, zda má o extrakci za těchto podmínek zájem.

   
 
 
Copyright © 2010 Flavekotrade s.r.o. | Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2