Výzkum a vývoj

FLAVEKO Trade, spol. s r.o. je také aktivní v oblasti výzkumu a vývoje nových produktů a technologií. Tato činnost probíhá většinou v úzké spolupráci se zákazníkem, jehož cílem je vyvinout a uvést na trh nový výrobek.
Výzkum je prováděn na laboratorní extrakční jednotce. Zde lze zjistit proveditelnost extrakce a poskytnout údaje pro ekonomické vyhodnocení celého projektu.

Laboratorní extrakční jednotka se skládá z jednoho 0,5 litrového extraktoru a 2 separátorů. Jednotka umožňuje testování a simulaci podmínek extrakce na naší výrobní lince.

   
 
 
Copyright © 2010 Flavekotrade s.r.o. | Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2