Vlastnosti CO2 v procesu superkritické extrakce

- CO2 je bezbarvý plyn nakyslé chuti i zápachu, v tuhém stavu bílá, tvrdá hmota, ve vyšších koncentracích je dusivý
- Kritická teplota CO2 je 31 °C. Extrakce se proto dají provádět při teplotách natolik nízkých, že nemůže dojít k poškození organoleptické kvality extraktu
- Kritický tlak CO2 je od 7,38 Mpa
- Inertnost – nehrozí nebezpečí sekundárních reakcí (např. oxidace)
- Nezávadnost – CO2 je zcela nezávadný
- Polarita CO2 je podobná jako u pentanu a hexanu, které se běžně používají při klasické extrakci
- Při superkritické extrakci CO2 nedochází k hydrolýze, esterifikaci nebo termickým změnám
- V extraktu nezůstávají žádná residua extrakčního činidla

   
 
 
Copyright © 2010 Flavekotrade s.r.o. | Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2